Helsingin Kauppiaitten Yhdistys

- Suomalaisen liike-elämän tukena jo yli 125 vuotta

Helsingin Kauppiaitten Yhdistys edistää varoillaan suomalaisen talouden,
koulutuksen, tutkimuksen ja yrityselämän pitkäjänteistä kehitystä.

Ajankohtaista

Keitä me olemme?

Helsingin Kauppiaitten Yhdistys myöntää vuosittain avustuksia yleishyödyllisille hankkeille, jotka edistävät talouselämän, kaupan alan koulutuksen ja tutkimuksen pitkäjänteistä, suotuisaa kehitystä. 
Lue lisää avustuksistamme täältä.

 

Historiaa

Helsingin Kauppiaitten Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 8.3.1896. Alussa yhdistyksen tärkein hanke oli kauppakoulun perustaminen, koska sen avulla katsottiin parhaiten voitavan palvella suomalaista liikemieskuntaa, ja kouluttaa sille työntekijöitä. Yhdistys avasi perustamansa koulun, Helsingin Kauppiaitten Kauppakoulun, syyskuun 1. päivänä 1908. Helsingin ensimmäisen suomenkielisen kauppakoulun opetus alkoi Vuorikadulla sijaitsevassa vaatimattomassa puutalossa. 

Perustamisensa jälkeen koulu on toiminut useisssa toimipisteissä.  Esimerkiksi vuosina 1909–1925 se toimi Vuorikadun toisella puolella sijainneessa Heimolan talossa osoitteessa Hallituskatu 15.  Talossa on kokoontunut myös Suomen eduskunta. Vuodesta 1928 vuoteen 1961 koulu toimi Kasarminkatu 16:ssa. Tuona aikana opetus laajeni kauppaopistotasoiseksi ja nimi muuttui Helsingin Kauppiaitten Kauppaoppilaitokseksi. Vuonna 1961 kauppaoppilaitokselle valmistui alallaan Suomen modernein koulutalo Töölöntullinkatu 4:ään.

Vuodesta 1986 oppilaitos on toiminut Vantaan Martinlaaksossa.  Tänä päivänä oppilaitoksen nimi on Mercuria, ja se on kansainvälisesti suuntautunut kaupan alan koulutuksen arvostettu osaaja. Oppilaitoksen ylläpitäjinä toimivat Vantaan kaupunki sekä Mercuria kauppaoppilaitos Oy. 

Kun taloudellinen vastuu oppilaitoksesta on vuosien kuluessa väistynyt, yhdistys on keskittynyt toimimaan taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä sekä tukemaan yksityisissä yrityksissä toimivien henkilöiden tiedollista ja taidollista valmiutta. Läpi koko historiansa alan koulutuksen turvaaminen on ollut yhdistykselle tärkeää. Koulutusta on seurattu, kehitetty ja tuettu. 

Tänään yhdistyksen tärkein tehtävä on koulutuksen, kehityksen ja tutkimuksen tukeminen monipuolisesti kaupan ja palvelujen alalla. Yhdistys tukee edelleen perustamaansa oppilaitosta Mercuriaa taloudellisin avustuksin ja stipendein. Tämän lisäksi tukea on myönnetty monipuolisesti eri oppiasteille alkaen lukiokoulutuksen opinto-ohjausmateriaaleista  useamman yliopiston yhteistyöhankkeisiin. Koulutukseen panostamalla yhdistys turvaa yritysten toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa. 

Lähteitä:

Kotilainen, Aarne 1946: Helsingin Kauppiaitten Yhdistyksen 50 vuotisvaiheet 1896–1946. Helsingin Kauppiaitten Yhdistys, Helsinki.

Paavilainen, Marko 1996: Kauppaa, kauppiaita, yhdistystoimintaa. Helsingin Kauppiaitten yhdistys ry 100 vuotta 1896–1996. Helsingin Kauppiaitten Yhdistys, Helsinki.

Paavilainen, Marko – Sartonen, Sinikka 2008: Kaupan koulu. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos ja sen edeltäjät 1908–2008. Helsingin Kauppiaitten Yhdistys, Helsinki.